Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami.

kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów

Ośrodek Szkolenia Kierowców Mikrus powstał w 1991 roku.

W tym czasie nauczyliśmy jeździć i przygotowaliśmy do egzaminu tysiące kierowców. Szczycimy się największą zdawalnością naszych kursantów w większości kategorii na państwowym egzaminie na prawo jazdy. Od lipca 2013 posiadamy status Super OSK.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ośrodkiem i ofertą oraz wieloma promocjami jakie dla państwa przygotowaliśmy.

Nasze Samochody
Fiat Punto Evo
Fiat Scudo
Samochody ciężarowe
Motocykle
Widlak Toyota

www.mikrus.net » Kursy » Kursy Instruktorskie

Kurs dla kandydatów na instruktorów/wykładowców nauki jazdy. Czas trwania kursu około 5 miesięcy, zajęcia odbywają się weekendowo.

Oferujemy kursy wszystkich kategorii. Kurs obejmuje tematykę zgodną z ustawą i programem nauczania:

  Koszt: 1900 zł
 • + opłata za zajęcia na płycie poślizgowej w zależności od kategorii
  (kat. A i B - 600zł, kat. C i C+E - 750zł, kat. D - 800 zł)
 • + opłata egzaminacyjna
 • + koszt wpisu do ewidencji instruktorów

Zajęcia teoretyczne – min 130 godzin

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych

1.

Psychologia

10 -

2.

Metodyka nauczania

50 -

3.

Prawo o ruchu drogowym

30 -

4.

Technika kierowania pojazdem
i obsługa pojazdu

18 -

5.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10 -

6.

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6 -

7.

Technika i taktyka jazdy

2 5

8.

Praktyka instruktorska

4 50*)

9.

Razem

130 55*)
*) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią
    do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli poniżej

Zajęcia praktyczne – min 55 godzin + każda kategoria obejmuje dodatkowo różną liczbę godzin- wg załączonej tabeli poniżej

Poz.

Zakres objęty nauczaniem

1.

Kat. A

2.

Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T

3.

Kat. C+E, D+E

4.

Kat. D

*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy

Instruktorem jest osoba, która:

 • 1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • 2) posiada prawo jazdy:
  • a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami,którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;
  • b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
  • c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 • 3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • 4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 • 5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • 6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 • 7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 • 8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po uży-ciu innego podobnie działającego środka,
  • e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • 9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Wymagane dokumenty:

 • fotografia 3,5x4,5
 • badania lekarskie i psychotesty
 • potwierdzenie posiadania co najmniej średniego wykształcenia
 • zaświadczenie posiadania prawa jazdy w danej kat. od co najmniej 3 lat
 • zaświadczenie o niekaralności


Aby rozpocząć kurs należy zebrać grupę min. 20 osób.

*OSK MIKRUS zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w przypadku nie zebrania grupy.

CopyRights © 2012 - www.mikrus.net | Projektowanie stron internetowych