Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami.

kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów
kursy prawa jazdy gorzów

Ośrodek Szkolenia Kierowców Mikrus powstał w 1991 roku.

W tym czasie nauczyliśmy jeździć i przygotowaliśmy do egzaminu tysiące kierowców. Szczycimy się największą zdawalnością naszych kursantów w większości kategorii na państwowym egzaminie na prawo jazdy. Od lipca 2013 posiadamy status Super OSK.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ośrodkiem i ofertą oraz wieloma promocjami jakie dla państwa przygotowaliśmy.

Nasze Samochody
Fiat Punto Evo
Fiat Scudo
Samochody ciężarowe
Motocykle
Widlak Toyota

Regulamin warsztatów doskonalenia instruktorów i wykładowców
w Ośrodku Szkolenia Kierowców MIKRUS w Gorzowie Wlkp.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

  • ośrodku – rozumie się przez to Ośrodek Szkolenia Kierowców MIKRUS w Gorzowie Wlkp.,

  • biurze ośrodka – rozumie się przez to siedzibę Ośrodka Szkolenia Kierowców MIKRUS w Gorzowie Wlkp., 66-400, przy ul. Spokojnej 72-73,

  • osobie decyzyjnej – rozumie się przez to kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców MIKRUS w Gorzowie Wlkp., Andrzeja Kawalca lub osobę przez niego upoważnioną,

  • warsztatach – rozumie się przez to warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców

  • uczestniku warsztatów– rozumie się przez to osobę biorącą udział w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców.

 

§ 2

Warsztaty odbywają się w Ośrodku, który posiada poświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz §4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

§ 3

Warsztaty trwają przez trzy dni, obejmują 14 godzin i składają się z części teoretycznej oraz części praktycznej z podziałem na godziny i tematy ustalone w Programie Szkolenia warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów/ wykładowców.

§ 4

Cena za warsztaty jest ustalana przez osobę decyzyjną, a uczestnik warsztatów musi zostać poinformowany o istniejącej cenie.

 

§5

Nabór na warsztaty prowadzony jest poprzez stronę internetową www.superosk-gorzow.pl. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie w ciągu trzech dni od wypełnienia formularza uiścić opłatę za warsztaty na konto ośrodka: Pekao S.A. 63 1240 6494 1111 0010 2386 8307 lub w kasie w biurze ośrodka. W przypadku nie wpłacenia opłaty w ciągu trzech dni, zgłoszenie przepada.

§6

W przypadku kiedy formularz zgłoszeniowy został wypełniony na później niż 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, płatności należy dokonać tego samego dnia, a potwierdzenie dostarczyć do biura ośrodka.

§7

W przypadku kiedy uczestnik warsztatów nie pojawi się na warsztatach w wybranym przez siebie terminie opłata, którą uiścił zwracana jest w 50% pod warunkiem napisania stosownego podania w ciągu 7 dni od terminu warsztatów . Drugie 50% wpłaconej kwoty ośrodek pobiera na pokrycie kosztów.

§8

Uczestnik warsztatów potwierdza swoją obecność na warsztatach składając podpis na liście obecności.

§ 9

Uczestnik warsztatów po skończonych zajęciach otrzymuje zaświadczenie o odbyciu warsztatów zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia warsztatów. W przypadku kiedy zaświadczenie ma być wysłane pocztą do uczestnika warsztatów liczy się data stempla pocztowego.

§ 10

Ośrodek zobowiązuje się prowadzić szkolenia wykorzystując profesjonalne środki dydaktyczne oraz zatrudniając wykwalifikowaną kadrę, utrzymując szkolenie na najwyższym poziomie.

§ 11

Ośrodek prowadzi również warsztaty w ramach współpracy z firmą Nauka Jazdy i Autoserwis KOBRA Dariusz Szczepański, z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 53/4; OSK RONDO, ul. Podgórna 45/4a, 65-213 Zielona Góra; Ośrodek Szkolenia Kierowców DANKWART NOWACKI, ul. H. Sienkiewicza 18,72-510 Wolin.

§ 12

Uczestnik warsztatów wysyłając formularz zgłoszeniowy ze strony www.superosk-gorzow.pl akceptuje Regulamin warsztatów doskonalenia instruktorów i wykładowców w Ośrodku Szkolenia Kierowców MIKRUS w Gorzowie Wlkp. oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb szkoleń Ośrodka Szkolenia Kierowców „MIKRUS” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 , z późn. zm.) oraz rozpowszechnianie wizerunku w myśl ustawy z dnia 4 luty 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Z 2006 r Nr 90 p 631 ze zm.).

CopyRights © 2012 - www.mikrus.net | Projektowanie stron internetowych