Kategoria AM

  • motorowerem – pojazd dwu- lub trójkołowy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
  • czterokołowcem lekkim – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
  • wiek: minimum 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia
  • badanie lekarskie
  • zgoda rodziców / opiekunów
  • 10 godzin zajęć teoretycznych
  • 10 godzin zajęć praktycznych.
  • Longjia w automacie
  • Barton w manualu