Kursy na wózki widłowe

Kurs zawodowy kierowców wózka jezdniowego

Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat.

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych. 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie państwowym wydawana jest legitymacja ważna na terenie całej Unii Europejskiej.