Warsztaty instruktorskie

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011, każdy instruktor ma obowiązek corocznie brać udział w warsztatach doskonalących, aby do dnia 7 stycznia każdego roku przedłożyć zaświadczenie potwierdzające udział w tych warsztatach, odpowiedniemu staroście.

W związku z tym zapraszamy instruktorów i wykładowców na warsztaty. Oferujemy profesjonalną kadrę oraz doświadczenie.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zorganizowania noclegu i ewentualnych transferów z dworców PKP i PKS.
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytych warsztatach.

Cena zajęć grupowych: 180 zł

Warsztaty odbywają się również w Pile pod adresem:
Sikorskiego 9/103
64-920 Piła