Kursy kwalifikacyjne

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

 • dla kierowców kat. C1, C, C1+ E, C+ E – uzyskanie uprawnień po 10.09.2009 r.
 • dla kierowców kat. D1, D, D1+ E, D+ E – uzyskanie uprawnień po 10.09.2008 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 (Dz. U. nr 124, poz. 805), kierowca uzyskując po 10.09.2008 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. D (autobus) lub po 10.09.2009 r. w zakresie prawa jazdy kat. C (samochód ciężarowy) winien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Czas trwania kursu –280 godz. zajęć:

 • część podstawowa – 195 godz.
 • część specjalistyczna w zakresie przewozu osób (kat. D)

lub rzeczy (kat. C) – 65 godz.

 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz.
 • jazda w warunkach specjalnych – symulator (w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy) – 4 godz.

Po okresie 5 lat kierowca winien cyklicznie realizować Szkolenie Okresowe

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

 • dla kierowców kat. C1, C, C1+ E, C+ E – uzyskanie uprawnień po 10.09.2009 r. oraz wymagany wiek 21 lat
 • dla kierowców kat. D1, D, D1+ E, D+ E – uzyskanie uprawnień po 10.09.2008 r. oraz wymagany wiek 23 lata

Czas trwania kursu – 140 godz. zajęć:

 • część podstawowa – 97 godz.
 • część specjalistyczna w zakresie przewozu osób (kat. D)

lub rzeczy (kat. C) – 33 godz.

 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godz.
 • jazda w warunkach specjalnych – symulator (w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy) – 2 godz.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

 • część specjalistyczna w zakresie przewozu osób (kat. D) lub

rzeczy (kat. C) – 65 godz.

 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godz.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

 • część specjalistyczna w zakresie przewozu osób (kat. D)

lub rzeczy (kat. C) – 33 godz.

 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godz.

SZKOLENIE OKRESOWE

 • dla kierowców kat. C1, C, C1+ E, C+ E
 • dla kierowców kat. D1, D, D1+ E, D+ E

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 125, poz. 874 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. U. nr 124, poz. 805) kierowca, który nabył uprawnienia w zakresie prawa jazdy: kat. D1, D, D1+ E, D+ E, pierwsze szkolenie powinien ukończyć:

 • do 10.09.2009 r. – uzyskanie uprawnień przed 31.12.1980 r.
 • do 10.09.2010 r. – uzyskanie uprawnień w latach 1981 – 1990
 • do 10.09.2011 r. – uzyskanie uprawnień w latach 1991 – 2000
 • do 10.09.2012 r. – uzyskanie uprawnień w latach 2001 – 2005
 • do 10.09.2013 r. – uzyskanie uprawnień w latach 2006 – 2008

kat. C1, C, C1+ E, C+ E, pierwsze szkolenie powinien ukończyć:

 • do 10.09.2010 r. – uzyskanie uprawnień do 31.12.1980 r.
 • do 10.09.2011 r. – uzyskanie uprawnień w latach 1981 – 1995
 • do 10.09.2012 r. – uzyskanie uprawnień w latach 1996 – 2000
 • do 10.09.2013 r. – uzyskanie uprawnień w latach 2001 – 2005
 • do 10.09.2014 r. – uzyskanie uprawnień w latach 2006 – 2009

Szkolenie okresowe (35 godz.) prowadzone jest w formie kursu okresowego:

 • w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – 21 godz.
 • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
 • stosowanie przepisów;
 • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 • w ramach szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy – 14 godz.
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • czynnik ludzki w przewozie drogowym;
 • wizerunek firmy – obsługa klientów;
 • pierwsza pomoc;
 • ergonomia dla kierowców;
 • bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem;
 • krajowy przewóz drogowy;
 • międzynarodowy przewóz drogowy;
 • mocowanie ładunku;
 • przewóz drogowy zwierząt;
 • przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe;
 • przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe;
 • przewóz drogowy artykułów szybko psujących się;
 • przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną;
 • przewóz drogowy drewna;
 • przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy;
 • przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
 • ograniczenia w przewozie drogowym towarów;
 • nienormatywne przewozy drogowe.

Szkolenie okresowe należy zrealizować raz na 5 lat.