Kurs ADR

Kurs ADR

Warunki stawiane kandydatom:

– ukończone 21 lat,

– prawo jazdy odpowiedniej kategorii,

– w celu uzyskania zaświadczenia po raz pierwszy, konieczne jest ukończenie kursu początkowego ADR, a następnie złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs.

Oferujemy:

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały wybuchowe),

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze),

Szkolenie stanowiskowe ADR.

 

Kursy doszkalające:

  • Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

 

Egzamin:

Przed rozpoczęciem egzaminu osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia ADR musi złożyć u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz własnoręcznym podpisem wpisanym w określoną ramkę. Formularz będzie stanowić bazę do wyprodukowania dokumentu dla kierowcy.

Egzamin przeprowadzany jest niezwłocznie po zakończeniu szkolenia przez komisję złożoną z dwóch osób powołanych przez marszałka województwa w terminie uzgodnionym przez podmiot przeprowadzający szkolenie. Egzamin może zatem odbyć się od razu po zakończonym szkoleniu. Może być przeprowadzony w innym terminie.