Poradnia psychologiczna

Zapisy pod numerem telefonu: 513 406 400

Rodzaj BadaniaCena
Badanie psychologiczne kandydatów na kierowców
(wszystkie kategorie prawa jazdy)
150,00 PLN
Badania psychologiczne kierowców zawodowych
(ze skierowaniem)
150,00 PLN
Badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych150,00 PLN
Badania psychologiczne instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy150,00 PLN
Badania psychologiczne osób po zatrzymaniu rawa jazdy przez Policję150,00 PLN
Badania psychologiczne użytkowników pojazdów służbowych kat. B 
oraz opieki profilaktycznej nad pracującymi
90,00 PLN
Badania psychologiczne operatorów wózków widłowych90,00 PLN
Badania psychologiczne operator ciężkiego sprzętu budowlanego 
oraz ciężkiego sprzętu zmechanizowanego
90,00 PLN
Badania psychologiczne osób przebywających na wysokościach 
oraz osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
90,00 PLN